Visie

De structureerders is een organisatie-adviesbureau wat is gespecialiceerd in management advies & ondersteuning voor het MKB. Onze diensten zijn erop gericht organisaties te ondersteunen bij het verbeteren van hun organisatie structuur. Hierdoor kunnen operationele activiteiten efficienter en effectiever worden uitgevoerd.Mens-Proces-ICTHet aspect van de organisatie wat hierbij de meeste aandacht verdient, is de verhouding tussen het proces, het personeel en de ICT voorzieningen. Deze verhouding, of balans, is voor elke organisatie het anders, maar altijd van een essentieel belang.

Onze methoden en technieken zijn erop gericht het evenwicht binnen uw organisatie te consolideren of te herstellen. Hierbij is uw missie en visie leidend voor ons handelen. Of het nu is op adviserend of operationeel ondersteunend vlak, wij plaatsen uw evenwicht in context van uw eigenorganisatie. Geen benchmark, geen quick-fix en geen one-size fits-all oplossingen. Wij brengen, met onze generieke ervaring en kennis, uw evenwicht in lijn met uw eigen organisatie.